CENNIK :

Cenę usług świadczonych przez biuro ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem i jest ona uzależniona od między innymi formy prawnej prowadzonej działalności, specyfiki działalności, ilości dokumentów, ilości pracowników oraz potrzeb klientów.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

* od 120 zł netto

Ryczałt ewidencjonowany

* od 100 zł netto

Księgi Handlowe

od 550 zł netto

Kadry i Płace

* od 30 zł netto (umowy cywilno prawne)

* od 40 zł netto (umowy o pracę)

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej polegająca na przygotowaniu niezbędnych wniosków

* bezpłatnie