CENNIK

Cenę usług świadczonych przez biuro ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem i jest ona uzależniona od między innymi formy prawnej prowadzonej działalności, specyfiki działalności, ilości dokumentów, ilości pracowników oraz potrzeb klientów.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • od 150 zł netto

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

  • od 120 zł netto

KSIĘGI HANDLOWE

  • od 650 zł netto

KADRY I PŁACE

  • od 35 zł netto (umowy cywilno prawne)
  • od 45 zł netto (umowy o pracę)

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej polegająca na przygotowaniu niezbędnych wniosków

  • bezpłatnie